Kardiochirurgo knygoje – apie žmogų kaip energetinę būtybę

Kardiochirurgas apie sveikatą netradiciškaiAtsakyti į daugelį „kodėl“, kylančių mumyse nuo pat vaikystės, susipažinti su daugeliu šiuolaikinio mokslo sričių; kvantine fizika, holografija, virpesių rezonanso principais, sąsūkiniais laukais ir daugeliu kitų net ir moksliškai nepaaiškinamų reiškinių padeda kardiochirurgo Jurgio Brėdikio knyga „Kitokiu žvilgsniu“.

Ne anatominė širdis

Metų pradžioje išleista knyga „Kitokiu žvilgsniu“ jau sulaukė populiarumo. Ši knyga, anot Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinio direktoriaus Petro Simavičiaus, tai tarsi apmąstymų laukas, kuriame yra ne tik patikrintų ir mokslu įrodomų tiesų, bet ir abejonių, neįrodomų reiškinių.

Knyga parašyta populiariai, suprantamai kiekvienam. Pirmame skyriuje išaiškinamos pagrindinės sąvokos: kvantinė fizika, holografija, virpesiai ir rezonansas, DNR, sąsūkiniai laukai. Šios sąvokos tapo savotišku raktažodžiu į daugelio šioje knygoje aprašomų reiškinių pažinimą.

„Pamėginsiu paaiškinti, kaip susidaro holograma“, – rašo autorius ir veda į žinių pasaulį, kaip kantrus mokytojas. Nors knygoje ir nestinga terminų, bet ji nesunkiai skaitoma, nes autorius moka sudominti skaitytoją tuo, kas jam pačiam įdomu. Štai rašo – „Man įdomūs sąsūkinių laukų ryšiai su žmogumi“, ir skaityti tampa įdomiau.

Negatyvių minčių šioje knygoje, kaip ir kitose akademiko Jurgio Brėdikio knygose, beveik nėra.  Skyriuje „Žmogus tarp dangaus ir žemės“ kalbama apie visuotinę nelygybę ir matricas, kurios valdo mus, apie meilės ir gėrio dėsnius, proto ir širdies darnos energiją, dvasingumą ir tikėjimą, apie holistinį-energinį gydymą, apimantį fizines, mentalines, emocines, dvasines sferas ir nepaprastas vidines savigydos galias.

Kalbėdamas apie energinį gydymą, autorius ypač išskiria minčių, vaizdinių ir dvasinio poveikio būdus. Knygoje skaitytojui moksliškai paaiškinama, dėl ko verta susimąstyti apie savo vaidmenį žemėje ir rūpinimąsi ne tik gerove, pasakojama, kodėl mums nutinka tai, kas ir turėjo nutikti, o viskas įvyksta būtent tada, kada ir turėjo įvykti. Moksliškai įrodoma ir tai, jog jei jau kažkas baigėsi, tai ir turėjo baigtis.

Gydytojus, anot P. Simavičiaus,  labiausiai sudomins trečiasis skyrius „Kitokiu gydytojo žvilgsniu“. Nenuostabu, kad akademikas pirmiausia pasakoja apie širdies ligų gydymą, kurių patirtis, pasirodo, pradėta kaupti vaikystėje, kai širdies infarktas ištiko tėtį. Akivaizdu, jog šios ligos gydymas pasikeitė kardinaliai: nuo kamparo injekcijų iki šiandieninių galimybių, kurias ištobulino pats akademikas, visą gyvenimą skyręs širdims gydyti.

Akademikas skaitytoją ir į tradicinės medicinos atstovui nesuprantamą ar net nepriimtiną energetinę mediciną, visuomenės prieštaringai vertinamus ekstrasensinius žmonių gebėjimus. Skyriuje „Ne anatominė širdis“, tūkstančius širdžių pjaustęs skalpeliu pagaliau prabyla ir apie … tyrą širdį, apie mylinčią širdį, apie kitus širdies reikalus, susijusius su jausmais.

Žmogus – ne tik fizinė, bet ir energinė struktūra

Akademikas Jurgis Brėdikis teigia, jog „pasiremdamas kvantinės fizikos, holografijos, virpesių-rezonanso, torsinių laukų ir naujaisiais gamtos mokslų pasiekimais, pateikia supratimą apie žmogų kaip energetinę būtybę, susijusią savo energiniais laukais su visata“. Energinę sistemą, anot autoriaus, sudaro baltymai ir puslaidininkiai, ką 1988 metais įrodė fizikas Sent-Gyorgyj. Mat ląstelės guli ant polimerizuoto glikoproteinų sluoksnio, kuris turi elektroninių ir fotoninių savybių ir yra idealus informacijos nešiklis. O tarpląstelinę erdvę užpildo jungiamasis audinys, kurio apie 70 proc. sudaro kolagenas su puslaidininkio savybėmis, formuojantis pjezoelektrinius signalus.

Tarpląstelinė komunikacija vyksta ir organizmo skysčiais. Struktūrizuota skystoji terpė turi lazeriui panašių savybių. Pasak akademiko, tai, kad žmogus yra ne tik fizinė, bet ir energinė struktūra, vakarų pasaulyje nebuvo pripažįstama tol, kol dominavo niutoninis požiūris ir neatsirado kvantinis supratimas.

Mėgstama tvirtinti, jog tai, kas negali būti išmatuojama, neatitinka mokslo reikalavimų. Kvantinė fizika ir įgalina išmatuoti tai, kas buvo neišmatuojama.

Sukurti aukšto galingumo spektroskopiniai metodai, magnetometrai ir fotometrai, termografinė aparatūra, įvairūs skeneriai, kurie ir leidžia užregistruoti energinių signalų emisiją ir absorbciją molekulėse bei biomagnetinius laukus. Tačiau, anot akademiko, dar ne visas paslaptis mokslas išaiškino, ne viską suvokiame.

Kvantinės tikrovės ryšiai

Kvantinė fizika teigia, jog energija gali virsti materija ir atvirkščiai.  Nereikia toli ieškoti pavyzdžių, pradedant nuo degančių anglių ir baigiant atomine bomba, įrodant materijos virtimą energija, arba prisiminti avatarą Sai Babą, kuris gebėjo materializuoti daiktus. Pasak akademiko, tokie procesai beperstojo vyksta mūsų organizme.

„Gal tokie ryšiai pasireiškia ir kai, pagalvojus apie kokį tai asmenį, netikėtai jį sutinki gatvėje ar jis paskambina telefonu?‘, – klausia autorius ir čia pat atsako: „Gal taip yra, kai pajunti, kad kažkas stebi tave ir atsisukęs pamatai tą žmogų? Ar, kai eksperimentuose triušė reaguoja į kitame kontinente jos triušiukui sukeliamą skausmą. Kokiu būdu šunys žino, kada pasitikti grįžtantį šeimininką, suranda jį ar perspėja apie pavojų?  O kaip su motinos nuojauta, kad kažkas blogo atsitiko jos vaikui?! Gal čia glūdi ir virgulininkų fenomenas? Atsakymą randame kvantinėje tikrovėje. Joje viskas susiję.

Dauguma sutinka, kad mūsų sąveika tiek su aplinka (planetarine erdve ir Žeme), tiek su visais objektais, vyksta per energinius laukus, kurie supa mūsų fizinį kūną. Jie suformuoja mūsų biolauką – aurą

Vedose ir kituose šaltiniuose aprašyti auros energiniai kūnai ir čakros. Nors yra žmonių, gebančių matyti aurą, vakarų šalyse tai buvo laikoma mistika. Tačiau dabar biolauko ir daugelio paranormaliais laikomų reiškinių buvimas yra įrodytas. Žmogaus energiniai laukai, sudarantys biolauką (aurą), suvokiami kaip jo biologinė individuali matrica. Ji formuoja fizinį kūną, palaiko jį ir jo organus gyvybine energija, reguliuoja jo vystymąsi ir gyvybines funkcijas. Biolauke atsispindi ir sveikatos sutrikimai. Tradicinėje medicinoje ligų priežastis – gyvybinės energijos disbalansas (energijos stygius, perteklius, „kamščiai“). Gydant svarbu atstatyti energinį  balansą.

Kiekviename glūdinti visuma

Holograma populiariai, anot knygos autoriaus, tai – bet kokia jos dalelė turi informaciją apie visumą. Visata suvokiama kaip vientisa didžiulio energoinformacinio lauko holograma, kurioje visos dalys tarpusavyje susijusios ir kiekvienas fragmentas turi savyje visumą. Žmogus suprantamas kaip holografinė mikrovisata. „Mes turime informaciją apie Visatą, ji apie mus. Žmogaus kūne kiekviena ląstelė yra lyg miniatiūrinė kūno kopija ir turi visą informaciją apie jį“, – teigia akademikas. Tai patvirtina ir ekstrasensai, kurie iš vienintelio žmogaus plauko, fotografijos ar daikto geba  „ištraukti“ informaciją apie jo šeimininką ar su jais susijusius įvykius.

Fizikas David Bohm paskelbė pasaulio holografinio modelio teoriją. Anot jo, yra išreikštoji sfera, kurioje mes egzistuojame ir neregimoji, paslėptoji ar neišreikštoji sfera, esanti už erdvės ir laiko matmens. Pastaroji plačiau žinoma kaip visatos energiniai informacijos laukai.  Iš to Visatos energinio-informacinio lauko galima gauti informaciją apie viską medituojant, esant praplėstos sąmonės, transo ar hipnozės būsenos, kai sinchronizuojasi abiejų smegenų pusrutulių veikla.

Holistiniai principai, pasak J. Brėdikio, turi sudaryti sveikos gyvensenos pagrindą, turi būti puoselėjami visi penki lygmenys. Fizinei sveikatai svarbiausia yra saikas (tinkamas maistas ir skysčiai, judėjimas). Fizinės gydymo priemonės veiksmingos, tik esant fizinio lygmens sveikatos sutrikimams. Holistinėje medicinoje yra taikomas energinis gydymas. Tai minčių ir vizualizacijos, meditacijos, maldų ir mantrų terapija, akupunktūra, delnų energija, garsų, spalvų, kvapų, žolelių, kristalų terapija. Moksliškai įrodytas „rankų terapijos” energinis poveikis.

Energinis gydymas – nuo senovės

Daugelis energinio gydymo būdų žinomi nuo senovės, tik jų efektyvumo mokslas negalėjo įvertinti – ypatingai minties, žodžio, ketinimų, meditacijos, maldos poveikį. Juos, anot mokslininko, galima paaiškinti pasitelkiant virpesių-rezonanso bei holografijos postulatus.

Knygoje rašoma, jog visa, kas yra gamtoje, skleidžia atitinkamų dažnių virpesius. Žmogus priima aplinkos virpesius ir pats juos generuoja, pradedant širdies elektromagnetiniu lauku ir baigiant  ląstelėmis.

Juo žmogaus virpesiai žemesni, juo žmogus labiau „materialus“, ir atvirkščiai, juo dažniai aukštesni, tuo aukštesnis žmogaus dvasingumo lygmuo. Mūsų virpesius pakelia meilės, dėkingumo, džiaugsmo emocijos, nesavanaudiška meilė, atjauta, noras padėti kitiems. Virpesių žemesni dažniai susiję su tankesne energija.

Pykčio, pavydo, apmaudo ir panašios neigiamos emocijos yra žemesnio dažnio. Jų įtakoje pasigaminusios cheminės medžiagos „plauna“ visą organizmą, visas ląsteles ir pakenkia DNR.
Akademikas pataria vengti nemalonių draugų ir triukšmo.

Skaitantys knygą ras  dar daug vertingų patarimų, neįkainojamų žinių, o svarbiausia, kitokio supratimo apie mus supančius reiškinius bei įgis gebėjimo kitokiu žvilgsniu vertinti aplinką ir save.

Parengė  Respublikinės Šiaulių ligoninės viešųjų ryšių specialistė  Zita KATKIENĖ

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *